Koulu- ja Makuaakkoset-diplomeilla® nostetta koulu- ja päiväkotiruokailun kehittämiseen

Kouluruoka– ja Makuaakkoset-diplomit ovat erinomaisia työkaluja kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuvan moniammatillisen keskustelun ja kehittämistyön pohjaksi. Yhdessä suoritetuilla diplomeilla voidaan näkyvästi osoittaa asiakkaille ja sidosryhmille ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruoan tarjoaminen sekä kestävän kehityksen toimien ja ruokakasvatuksen toteutuminen kouluissa ja päiväkodeissa. Nyt on hyvä aika sopia yhteinen ruokaryhmän palaveri tai perustaa ryhmä, jos sitä ei vielä ole. Näin hakuprosessi lähtee sujuvasti liikkeelle.

Jatkuva hakumahdollisuus – Vuonna 2018 suoritettujen diplomien uudelleen suorittaminen tämän vuoden loppuun mennessä

Diplomeilla on jatkuva hakumahdollisuus. Vuonna 2018 suoritetut diplomit on mahdollista suorittaa uudelleen tämän vuoden loppuun mennessä. Näin niiden kolmen vuoden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta. Suorituspäivän voit tarkistaa nykyisestä diplomista. Koska pandemiatilanne on aiheuttanut haasteita toiminnassanne, voitte poikkeuksellisesti suorittaa tänä keväänä ja syksyllä uusittavat diplomit vielä vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin niiden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi® -työkalut apuna ruokailun kehittämistyössä

Päiväkodeille suunnattu Makuaakkoset-diplomi® ja kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® on kehittämistyössä oivallinen työkalu. Diplomien avulla koulu- ja päiväkotiyhteisönä keskustelette yhdessä seitsemän eri teeman kysymysten pohjalta muun muassa kestävän kehityksen, ravitsemuslaadun, maukkaan ruoan ja ruokakasvatuksen toteutumisesta omassa toiminnassanne. Keskusteluiden ja pohdintojen avulla löydätte onnistumiset ja yhteiset kehittämiskohteet.

Miten diplomi suoritetaan?

– Kutsutaan koolle tai perustetaan ruokaryhmä, jossa on koululaisten/lasten ja ruokapalvelun- ja kasvatushenkilöstön edustus sekä mahdollisuuksien mukaan kouluterveydenhoitaja ja huoltajia.
– Keskustellaan ruokaryhmässä kunkin eri teeman diplomikysymyksistä.
– Päätetään kehittämiskohteet.
– Toteutetaan kehittämistoimenpiteet.
– Suoritetaan Kouluruokadiplomi kouluissa tai Makuaakkoset-diplomi päiväkodeissa diplomisivustojen Hae diplomia -osiossa.
– Ripustetaan saatu diplomi esille ruokailutilan seinälle tai asetetaan linjastoon.
– Tiedotetaan diplomin ansaitsemisesta koulu-/päiväkotiyteisölle, huoltajille, päättäjille ja medialle.
– Juhlitaan diplomin saamiseta koko koulun/päiväkodin voimin.

Lisätietoa

Nopeiten pääsette alkuun klikkaamalla sivustojen Aineistopankkiin (Makuaakkoset-diplomi, Kouluruokadiplomi). Siellä on innostavat videot, joissa varhaiskasvatusjohtaja, rehtori, ruokapalvelun edustajat ja lapset kertovat, miksi heidän mielestään diplomien hakeminen on hyvä juttu.

PowerPoint-esityksissä on diplomien hakeminen kerrottu tiivistetysti ja yhden A4-sivun esitys on vielä nopeampi sukellus aiheeseen. Aineistoja voi käyttää myös asian esittelyyn diplomityöryhmälle, huoltajille, henkilöstölle ja kunnan päättäjille. Hakuprosessi kannattaa aloittaa heti sopimalla ensimmäinen tapaaminen. Siitä se lähtee sujuvasti liikkeelle.

Diplomin suorittaminen

Päiväkodeille: www.makuaakkosetdiplomi.fi
Kouluille: www.kouluruokadiplomi.fi
paivi.jamsen@amko.fi

Kuvat: Samuel Hoisko, Neliömedia
Teksti: Päivi Jämsén

9/2021