Tukimateriaali

Makuaakkoset-diplomin® tukimateriaali sisältää tietoa varhaiskasvatusikäisten ruokailusta ja ruokakasvatuksesta.

Tukimateriaalia voi hyödyntää diplomin valmennusaineistona sekä oman toiminnan arvioimisen ja kehittämisen apuna. Tietosisältö on jaoteltu diplomin kyselytestissä olevien aihekokonaisuuksien mukaisesti. Jokaisesta aihealueesta saa lisätietoa klikkaamalla otsikkolinkkiä. Tukimateriaali on vapaasti kaikkien varhaiskasvatuksen ruokailusta kiinnostuneiden käytettävissä.

Testin aihealueet

Varhaiskasvatussuunnitelma ja sopimusasiat
Ruokailutilanne
Ruokakasvatusta tukevat toimenpiteet
Yhteistyö kotien kanssa
Ravitsemussuositusten mukainen ruokailu
Ruokaturvallisuus
Ruokakulttuuri ja ympäristö

Diplomin kysymyssarja

Makuaakkoset-diplomin kyselytesti sisältää yhteensä 45 kysymystä (kyllä-ei -väittämää), jotka on laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Väittämät pohjautuvat päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailusta annettuihin virallisiin säädöksiin, suosituksiin sekä hyviin ruokakasvatuskäytäntöihin.

Harjoittele kysymyksiä

Kyselytestiin voi tutustua Harjoittele kysymyksiä -osiossa.

Makuaakkoset-diplomin esittelyaineistot

Aineistot sivulla kohdassa aineistopankki löytyy erilaisia esitysaineistoja diplomista (video, PowerPoint-esitys, A4-etenemiskaavio ja kysymyssarja). Niitä voi käyttää hyväksi esimerkiksi diplomiasian esittelemisessä sidosryhmille, diplomia hakevalle ruokaryhmälle tai huoltajille.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta, ota yhteyttä.

Voit antaa meille myös kehittämispalautetta.