Makuaakkoset -diplomi

Tutustu ja hae!

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkodeille ja perhepäiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että hoitopaikassa huolehditaan varhaiskasvatusikäisten ruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys-, tapakasvatus- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Diplomi kertoo myös hyvästä yhteistyöstä. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Diplomin tavoitteena on kohottaa päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun arvostusta ja nostaa ruokailu näkyväksi osaksi hoitopaikan yhteistä toimintaa. Diplomin kysymyssarja antaa lisäksi vinkkejä ruokailun  toteuttamiseen ja kannustaa kehittämään parantamista edellyttäviä asioita.

Tutustu myös seuraaviin sivuihin:

Päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailu on tärkeä yhteisöllinen tapahtuma

Ruokailun tehtävänä on edistää ja tukea lasten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Se on myös tärkeä osa päiväkodin ja perhepäiväkodin kasvatustehtävää. Päiväkodissa tapahtuva ruokailu on koko päiväkotiyhteisön yhteinen asia, johon kaikki osallistuvat tavalla tai toisella. Perhepäiväkodissa aktiivisessa roolissa toimii perhepäivähoitaja.

Taustatietoa

Makuaakkoset-diplomi

  • On Ammattikeittiöosaajat ry:n ylläpitämä diplomikäytäntö
  • Kehittämisessä on ollut mukana laajasti niin varhaiskasvatuksen, ravitsemuksen kuin ruokapalvelun ammattilaisia/asiantuntijoita
  • Makuaakkoset-diplomin sisältö perustuu virallisiin, voimassaoleviin suosituksiin ja säädöksiin
  • Diplomi mainitaan Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksessa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2018) hyvänä itsearvioinnin ja kehittämisen työkaluna
  • Diplomin kehittämisvaihetta tuki maa- ja metsätalousministeriö