Smakalfabetet-diplomet

smakaffabetet_300x200px

Smakalfabetet-diplomet för hållbar och god daghemsmat 

Smakalfabetet-diplomet är ett erkännande som beviljas daghem för främjande av dagvårdsmåltider som är näringsmässigt, pedagogiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Smakalfabet-diplomet uppmuntrar till tvärprofessionellt samarbete för att förverkliga näringsmässigt balanserade måltider och främja samarbete inom matfostran mellan daghemmet, producenten av måltidstjänster och hemmet.

Diplom för hållbar och god daghemsmat (Smakalfabetet-diplomet)

  • Ett kompetenstest för daghem med 45 kriterier/frågor om daghemsmaten, bland annat om måltidssituationen, matfostran, uppfostran till ett gott beteende i måltidssituationen samt närings- och miljöfrågor.
  • Målet är att uppmuntra daghemspersonalen och måltidspersonalen samt hemmen att samarbeta i frågor som gäller mat och matfostran samt att arbeta för att uppnå utvecklingsmål.
  • Daghemspersonalen och måltidspersonalen ansöker gemensamt om diplomet för ett daghem, som kan beviljas diplomet om kriterierna uppfylls (85 %).
  • Målet för projektet är att öka uppskattningen för offentliga måltidstjänster och måltidspersonalen.

Du kan bekanta dig med frågorna och ansökningen av Smakalfabetet-diplomet på de här sidorna:

Harjoittele kysymyksiä

Öva för diplomet-testet innehåller samma frågor som själva testet för att ansöka om diplomet.

Frågorna är ja/nej-påståenden. Testet utgår från självbedömning. Kriterierna för erhållande av diplomet uppfylls om man svarar ja på minst 85 procent av påståendena.

Om du klarar övningstestet kan du gå vidare till att ansöka om diplomet.

Projektet förverkligas av Ammattikeittiöosaajat ry och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.