Nyt Makuaakkoset-diplomia® voivat hakea päiväkotien lisäksi myös perhepäiväkodit

Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämä Makuaakkoset diplomi® on päiväkodeille ja nyt myös perhepäiväkodeille soveltuva itsearvioinnin mittaristo, jonka ansaitakseen on hyväksytysti käytävä läpi teemoitettu 45-kohtainen kysymyssarja. Kysymykset koskevat ravitsemusta ja ruokailutilannetta, kestävän kehityksen toteutumista, yhteistyön sujuvuutta ja hyvän ruokakasvatuksen ilmentämistä varhaiskasvatusikäisten ruokakasvatustilanteissa.

Perhepäivähoitaja Anna Tolonen. Kuva: Jani Kalapudas

”Makuaakkoset-diplomin sisältö koskettaa myös perhepäivähoidossa toteuttavaa varhaiskasvatusta. Pieni ryhmä ja vapaus itse yrittäjänä vaikuttaa toimintaansa mahdollistaa huomion kiinnittämisen mm. ruokahävikin minimoimiseen ja ekologisuuteen ruoka-aineiden valinnassa. Kasvatuksellisesti ruokailutilanteet ovat pienessä porukassa intensiivisiä ja esimerkiksi Sapere-menetelmä toteutuu arjessamme aivan huomaamatta ja vaivattomasti”, kuvailee perhepäivähoitaja Anna Tolonen.

Perhepäivähoitaja Marika Rosti. Kuva: Helena Karppinen

Lasten ruokakasvatus vaatii samaan aikaan rauhallisuutta, kekseliäisyyttä ja sinnikkyyttä. Parhaiten uusien makujen opettelu ja miellyttävien ruokailuhetkien järjestäminen hoituvat positiivisen vahvistamisen kautta. Myönteinen ruokapuhe, ruokailutilanteen ja raaka-aineiden opettelu leikin ohessa on avainasemassa, kun kyseessä on pienet lapset.

”Diplomi on mielestäni hieno tunnustus tärkeästä ruokamaailmaan sijoittuvasta varhaiskasvatuksesta. Lasten osallistaminen on olennaista ja mielenkiinnon kohteita on helppo havainnoida ja räätälöidä toteutus ne huomioiden. Otan lapset perhepäivänhoidon ryhmässäni mukaan kaikkeen tekemiseen omien kykyjensä mukaan, heti yksivuotiaasta alkaen”, kertoo perhepäivähoitaja Marika Rosti.

Taustalla perhepäivähoitajien oma kiinnostus Makuaakkoset-diplomin® hakemiseen

Makuaakkoset-diplomi® luotiin vuonna 2016 päiväkotien varhaiskasvatuksen välineeksi vankan asiakastuntijaryhmän ja pilotointityön tuloksena. Perhepäivähoitajien omasta kiinnostuksesta ja aloitteesta diplomi on nyt räätälöity haettavaksi myös perhe- ja ryhmäperhepäiväkoteihin.

Muun muassa Oulun yksityiset päivähoitajat ry oli aloitteellinen Makuaakkoset-diplomin hakemisen mahdollistamiseksi perhepäiväkoteihin. ”Yhdistyksemme on kiinnostunut tuomaan Makuaakkoset-diplomin® perhepäivähoitoon saavutettavaksi ennen kaikkea siksi, että haluamme tehdä uraauurtavaa työtä suomalaisen perhepäivähoidon eteen. Hoitomuoto on todellinen vaihtoehto varhaiskasvatukseen jo usealle tyytyväiselle asiakasperheelle. Olemme kannustaneet jäsenistöämme aina aktiiviseen kouluttautumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Diplomin saavuttaminen tuo mielestäni lisäarvoa perhepäivähoitopaikalle ja kertoo hoitajan sitoutuneisuudesta toimipaikkansa toiminnan kehittämiseen”, korostaa yhdistyksen puheenjohtajana toimiva perhepäivähoitaja Anna Tolonen.

Nyt diplomia hakemaan!

Makuaakkoset-diplomi® -sivustolta löytyy omat räätälöidyt kysymykset sekä päiväkodeille että perhepäiväkodeille diplomin suorittamiseksi. Suorittamisesta kannattaa viestiä rohkeasti niin lasten huoltajille kuin laajemmin eri sidosryhmille ja tuoda aktiivisesti esille perhepäivähoidon hienoa työtä lasten ruokakasvatuksen parissa. Perhepäivähoitajat Anna Tolonen Oulusta ja Marika Rosti Lahdesta ovat ensimmäiset Makuaakkoset-diplomin hakijat perhepäiväkoteihin.

”Diplomin myötä saakin arvokkaasta työstään tunnustusta ja lisäarvoa tarjoamalleen palvelulle”, Tolonen iloitsee.

Myös Marika Rosti hehkuttaa perhepäivähoitajan omaa innostusta ja mielikuvituksen käyttöä lasten kanssa toimimisessa: ”Hoitajan innostus kaikkeen tekemiseen tarttuu myös lapsiin. Ruokamaailmassa vain taivas on rajana ja mielikuvitus on aina plussaa. Lasten perheetkin ovat innostuneet hurjasti Makuaakkoset-diplomista®. Yy, kaa, koo, kaikki mukaan diplomia hakemaan, joo! ”

Perhepäivähoitaja Marika Rosti ja lapset tutustumassa kasvisten saloihin. Kuva: Helena Karppinen

”Poutapilvi kun päähän sujahtaa,
pikkuväki keittöön pujahtaa.
Veitsi pilkkoo ja perunaa kuorii.
Lasten ilosta nauttii Marika-muori.
Porkkanaa raastetaan ja
tietysti myös maistetaan.
Mitä eroa on raa’alla tai keitetyllä?
Vastauksen saa vain maistamalla.”

Perhepäivähoitaja Marika Rosti

Lisätietoa ja Makuaakkoset-diplomin® hakeminen

Diplomin hakeminen tapahtuu www.makuaakkosetdiplomi.fi -sivustolla. Nopeiten pääset alkuun klikkaamalla sivuston Aineistopankkiin.  Sieltä löydät PowerPoint-esityksen, jossa diplomin hakeminen on esitetty tiivistetysti (sisältää myös kysymykset katseltaviksi) ja diplomin hakemisesta yhden A4-sivun etenemiskaaviokuvan. Voit käyttää aineistoja myös asian esittelyyn huoltajille ja muille sidosryhmille sekä diplomista viestiessäsi.

Makuaakkoset-diplomia® vastaava ja kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® on myös edelleen haettavissa ja uusittavissa.
Diplomien myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

10/2021/P.J.