LUONTOASKEL HYVINVOINTIIN -toimintamalli varhaiskasvatukseen

Luontoaskel aineiston kuva tied.til. esityksestä
Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeessa kehitettiin yhdessä päiväkotien ja ruokapalveluiden henkilöstön kanssa uutta kestävää toimintakulttuuria, joka edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia, oppimista, positiivista luonto- ja ruokasuhdetta sekä ympäristövastuullisuutta.

Tavoite, toimenpiteet ja peruste

Hankkeessa koottiin yhteen hyvän syömisen periaatteita sekä ravitsemussuositusten, hyvän mikrobialtistuksen että kestävän kehityksen näkökulmista. Toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin.

Tavoitteena on tukea päiväkoteja rakentamaan kestävän kehityksen mukainen toimintakulttuuri, joka edistää lasten kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia, oppimista, positiivista luonto- ja ruokasuhdetta sekä ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Luontoaskel hyvin vointiin -päiväkodissa lapsia tuetaan omaksumaan kestävä ja terveellinen elämäntapa. Tähän sisältyvät monipuoliset luontokontaktit sekä terveellinen kasvis-, marja-, hedelmä ja kalapainotteinen ruokailu.

Luontoaskel hyvinvointiin perustuu kiertotalouden, kestävän kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Luontoaskel hyvinvointiin perustuu kiertotalouden, kestävän kehityksen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Esite ja raportti

Lisätietoa Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeesta ja toimintamalleista löydät klikkaamalla esitteen ja raportin linkkejä.

Hankkeen toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus Luke kehittivät Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamallin tiiviissä yhteistyössä Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeessa (2018-2019) mukana olleiden päiväkotien ja ruokapalveluyritysten kanssa. Toimintamalli on edelläkävijä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Hankkeeseen ja toimintamallin kehittämiseen osallistuivat myös Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Kansallinen Allergiaohjelma.

Hankkeen rahoittajat ovat Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra ja Maa- ja metsätalousministeriö MMM.

Lähde: Luontoaskel hyvinvointiin -esite. Esitteen ovat toimittaneet Iida-Maria Koskela ja Marianne Aulake, Taitto Marianne Aulake

Kuvat: Luontoaskel hyvinvointiin -esitte ja hankkeen tiedotustilaisuuden esitys

1/2020

Kooste: Päivi Jämsén