Koulujen sekä päivä- ja perhepäiväkotien päätösjuhlissa kannattaa juhlia myös diplomisuorituksia!

Toimimalla ripeästi ehditte yhdessä iloita ja juhlia Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien® ansaitsemista lukuvuoden päätösjuhlissa. Suorittaessanne diplomit 27.5.2022 mennessä, varmistatte diplomien toimitukset ennen kevätlukukauden päättymistä.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä myös asiakkaille ja sidosryhmille. Diplomi on tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Ne suoritetaan yhteistyössä ruokaryhmissä, joissa on ruokapalvelun, opetuksen/ kasvatuksen sekä lasten ja nuorten edustus.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi® suoritetaan vaihe vaiheelta yhteistyössä tärkeiden sidosryhmien kanssa. Diplomin avulla voitte lisätä positiivista viestintää ja ruokapuhetta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa. Diplomeilla on Suomen Patentti-ja rekisterikeskuksen myöntämä tuotemerkkitunnus.

Lue lisää artikkelista: Tartu tilaisuuteen! Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeilla® nostetta päiväkoti-, perhepäiväkoti- ja kouluruokailun kehittämiseen

Hakeminen, tausta-aineistot, lisätietoa:

Koulut: kouluruokadiplomi.fi
Päiväkodit: makuaakkosetdiplomi.fi

Koulukuvat: Samuel Hoisko. Päiväkotikuva: Marjut Huhtala

5/2022/P.J