Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste antaa tietoa henkilötietojen käsittelystä asiakkaillemme sekä potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterinpitäjä

Ammattikeittiöosaajat ry
Hirsalantie11
02420 Jorvas
Y-tunnus: 0222472-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ammattikeittiöosaajat ry
Marjut Huhtala
Hirsalantie 11
02420 Jorvas
marjut.huhtala@amko.fi

Rekisterin nimi

Kouluruokadiplomin® ja Makuaakkoset-diplomin® asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tai potentiaalisen asiakassuhteen perusteella.
Rekisterin tarkoitus: Palvelun toteuttaminen, asiakassuhteen luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen, tilastointi, tutkimus ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään Kouluruokadiplomin® ja Makuaakkoset-diplomin® suorittaneiden organisaatioiden osalta seuraavia tietoja:

– koulun, päiväkodin ja perhepäivähoidon tuottajan sekä ruokapalvelun tuottajan nimi, osoite, yhteyshenkilöiden nimet, ammattinimikkeet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
– Kouluruokadiplomi®- ja Makuaakkoset-diplomi® -testin suorittamispisteet ja ajankohdat
– potentiaalisten asiakkaiden toimipaikkojen nimet, yhteyshenkilöiden nimet, ammattinimikkeet ja sähköpostiosoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Kouluruokadiplomin® ja Makuaakkoset-diplomin® suorittaneilta organisaatioilta.
Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten internet.

Tietojen säännönmukaiset luovuttamiset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa eteenpäin palvelun ylläpitämiseen tai tilastointiin liittyvissä toiminnoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu rajaamalla käyttöoikeus Ammattikeittiöosaajat ry:n toimihenkilöille ja palvelun teknisestä ylläpidosta vastaaville organisaatioille.

Tietojen säilytysaika

Tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen kannalta.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa.