Päi­vä­ko­din ruo­kai­lu­ti­lan­tei­den käy­tän­nöil­lä on yh­teys las­ten ruo­an­käyt­töön

Kuva: Mirja Koivisto / Tarinakuva

Lapset syövät enemmän kasviksia ja saavat enemmän kuitua päiväkodeissa, joissa on paljon ruokailuun liittyviä kirjallisia sääntöjä. Lisäksi varhaiskasvattajien positiivinen mielipide päiväkotiruoasta on yhteydessä lasten runsaampaan kasvisten syöntiin. Lasten kannustaminen kasvisten ja hedelmien syömiseen on yhteydessä runsaampaan kuidun saantiin.

Nämä tulokset käyvät ilmi elintarviketieteiden maisteri Reetta Lehdon Helsingin yliopistossa tekemästä väitöstutkimuksesta, jossa selvitettiin päiväkodin ruokailuympäristön yhteyksiä 3-6-vuotiaiden lasten ruoankäyttöön ja ravinnonsaantiin. Päiväkotien ruokailutilanteita ei juurikaan ole tutkittu Suomessa aikaisemmin.

Hyvä yhteistyö lisää lasten terveyttä edistäviä ruokailutapoja

Tutkimuksessa selvisi myös, että päiväkodin johtajan raportoimat yhteistyöhaasteet ruokapalvelun kanssa ovat yhteydessä lasten pienempään todennäköisyyteen syödä hedelmiä ja marjoja. Lisäksi kunnalla vaikutti olevan suurempi merkitys päiväkotien ruokailukäytäntöihin kuin päiväkodin alueen sosioekonomisella asemalla.

So­ke­rin saan­ti päi­vä­ko­ti­ruo­as­ta on vä­häis­tä

Tutkimuksessa havaittiin, että lasten lisätyn sokerin saanti päiväkodin aterioilta oli vähäistä. Energiansaanti lisätystä sokerista kattoi alle 5 % lasten kokonaisenergian saannista päiväkodissa. Suosituksen mukaan se saisi olla korkeintaan 10 %.

Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen mukaan kokopäivähoidossa olevan lapsen tulisi saada noin kaksi kolmasosaa energiastaan päiväkotipäivän aikana. Tämä suositus ei tutkimustulosten mukaan kuitenkaan täyttynyt, vaan energiansaanti jäi noin 55 prosenttiin.

Ruokailuympäristö määrittää lasten ruoankäyttöä

Monet tekijät päiväkodin ruokailuympäristössä olivat yhteydessä lasten ruoankäyttöön päiväkotipäivän aikana. Etenkin päiväkodin ja ruokapalvelun yhteistyötä ja sen haasteita tulisi tulevaisuudessa tutkia kattavammin. Päiväkodin ruokailuympäristö määrittää osaltaan lasten ruoankäyttöä päiväkodissa ja se tulisi ottaa paremmin huomioon, kun edistetään lasten terveellisiä ruokailutottumuksia päiväkodissa.

Väitöskirjan elektroninen julkaisu: Preschool and children’s dietary intake : The role of preschool mealtime environment in children’s dietary intake at preschool

Uutinen kokonaiisuudessaan: Helsingin yliopisto/Uutiset
Uutisen teksti: Reetta Lehto ja Helsingin yliopisto
Kuva: Mirja Koivisto / Tarinakuva

3/2020