Yhteistyö kotien kanssa

Yhteistyön tärkeys

Yhteistyö kotien kanssa tukee lasten ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen tavoitteita parhaiten. Lasten vanhemmat ovat kiinnostuneita lasten ruokailuun liittyvistä asioista, joten he tarvitsevat siitä myös riittävästi asianmukaista tietoa.

Vinkkejä 

  • Tiedotetaan huoltajia aktiivisesti hoitopaikan päivärytmistä ja ruokailukäytännöistä
  • Kannustetaan yhteistyöhön
  • Pidetään viikkoruokalista esillä päiväkodin/perhepäiväkodin/ruokapalveluntuottajan/kunnan verkkosivuilla ja huoltajien nähtävillä päiväkodissa ja perhepäiväkodissa, esimerkiksi selkeällä paikalla eteisessä
  • Kutsutaan ruokapalveluhenkilöstö mukaan esittelemään toimintaansa päiväkodin vanhempainilloissa
  • Kerrotaan vanhemmille ruokapalveluntuottajasta hoitosopimuksen teon yhteydessä
  • Pyydetään huoltajilta palautetta
  • Järjestetään huoltajille suunnattuja tempauksia, jossa he voivat tutustua päivä-/perhepäiväkotiruokailuun tai -ruokaan
  • Järjestetään huoltajille lasten kanssa yhteisiä aamupalahetkiä tai hakukahvitempauksia
  • Tuetaan sitä, että perheet saavat tietoa varhaiskasvatusikäisten ateriarytmistä ja terveellisistä ruokavalinnoista

 

Kodin, ruokapalvelun ja päiväkodin/perhepäiväkodin kasvatuskumppanuus

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksissa Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa (VRN ja THL, 2018) ja Syödään yhdessä – ruokasuosituksissa lapsiperheille (VRV ja THL, 2019) kannustetaan yhteisölliseen ravitsemuskasvatukseen ja ruokailoon. Kodin, päiväkodin, perhepäivähoitajan ja ruokapalveluhenkilöstön kasvatuskumppanuus lasten ruokakasvatuksessa ja muun yhteistyön osalta on tärkeää ja sitä voidaan toteuttaa monella tapaa.

Lue lisää: Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa (VRN ja THL, 2018), Monialainen yhteistyö ja toiminta vanhempien/huoltajien kanssa sivu 75)