Varhaiskasvatussuunnitelma ja sopimusasiat

Ruokakasvatus – suunnitelmallista monen toimijan välistä yhteistyötä

Lasten ruokakasvatus on moniammatillista yhteistyötä vaativaa ja suunnitelmallista toimintaa, jossa keskeistä on myös kotien kanssa tehtävä yhteistyö.

Säädökset ja suositukset

Varhaiskasvatuksen ruokailusta ja ruokakasvatuksen tavoitteista on määritelty varhaiskasvatuslaissa, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamissa lasten ravitsemussuosituksissa.

Tutustu tarkemmin päiväkotiruokailuun vaikuttaviin säädöksiin ja ravitsemussuosituksiin.

Hyvinvointistrategia

Kuntalaisten hyvä ravitsemus ja sen kehittäminen tulisi olla osa kunnan hyvinvointistrategiaa. Kunta huolentii yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ravitsemuksen edistämisestä. Se, miten asukkaiden hyvää ravitsemusta voidaan edistää, miten paikallisella yhteistyöllä lisätä vaikuttavia toimenpiteitä ja miten ravitsemusasiat voidaan kirjata hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan voi lukea Hyvä ravitsemus on poliittinen päätös -esitteestä (VRN ja Kuntaliitto, 2019).

Ravitsemuksella hyvinvointia -tarkistuslistasta (VRN, Kuntaliitto, 2019) voi tutustua kuntatason tavoitteisiin, esimerkiksi hyödynnetäänkö kunnassa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia hyvästä ravitsemuksesta ja sisältääkö kunnan varhaiskasvatussuunnitelma alle kouluikäisten lasten ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen järjestämisen.

Lisätietoa aiheesta löytyy klikkaamalla Ruokaviraston sivuille Ravitsemuksella hyvinvointia – Tukiaineistoa kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille

Tilaajan ja tuottajan välinen palvelusopimus

Päiväkodin ja ruokapalveluntuottajan yhteistyö perustuu toimijoiden väliseen palvelusopimukseen. Palvelusopimuksessa on määritelty ateriakokonaisuudet, annoskoot ja tarjottavan ruoan ravitsemuksellinen laatu. Sopimukseen on hyvä olla kirjattuna myös ruokakasvatusyhteistyön toteuttamistavat. Ruokapalvelut voivat tukea osaltaan ruokakasvatustoimintaa, tarjoamalla esimerkiksi päiväkodille mahdollisuuden tilata ruokakasvatusmateriaalia erillisen hinnaston mukaan. Joissakin kunnissa ruokakasvatus on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan kuntatasolla ja päiväkodeissa.

Perhepäiväkodeissa ruokailun toteuttaminen perustuu lasten huoltajien ja perhepäivähoitajan väliseen sopimukseen. Perhepäivähoitosopimuksessa määritellään hoitopäivän aikaiset ateriakokonaisuudet, joiden ravitsemuksellisesta laadusta perhepäivähoitaja vastaa. Hoitosopimukseen kirjataan myös ruokakasvatuksen toteuttamistavat. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa huomioidaan lapsen ravitsemustarpeet ja ruokakasvatus.

Lue myös: Ruokakasvatusta tukevat toimenpiteet