Ruokakulttuuri ja ympäristö

Suomalaisen ruokaketjun kehittämisen tavoitteena on ruokaketjun kilpailukyvyn nostaminen, kestävä ruuantuotanto ja vastuullinen ruuankulutus, ruuan ja sen tekijöiden arvostuksen nostaminen, ruokakulttuurin ja ruokakasvatuksen edistäminen, kansallisten laatujärjestelmien kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen koko ketjussa.

Päiväkotiruokailu ja perhepäiväkotiruokailu on osa ruokakulttuuriamme

Varhaiskasvatusikäisten ruokailun tehtävänä on edistää ja tukea lasten tervettä kasvua ja kehitystä, mutta sen lisäksi sillä on suuri sosiaalinen ja kulttuurillinen merkitys.

Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistys- ja opetustehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita.

Ruokakulttuuria ja kestävää elämäntapaa voidaan päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailussa huomioida monin eri keinoin:

 • Elintarvikkeiden hankinnassa huomioidaan hinnan ja laadun lisäksi kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät
 • Ruokalistalla näkyy ruokavuosi, kuten juhlapäivät ja vuodenaikojen kierto (sesonkiajattelu) sekä paikallinen ruokakulttuuri
 • Huomioidaan myös monikulttuurisuus ja etniset ruokavaliot
 • Ruokailun toteutuksessa noudatetaan kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
 • Tehdään toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi
 • Lajitellaan jätteet ja suositaan kierrätystä


Kestävien valintojen edistäminen

Ohjeita elintarvike- ja ruokapalveluhankintoihin

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista, 6/2016

 • Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla.


Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi
12/2020, Motivan hankintapalvelu

 • on työkalu vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden hankintaan. Sen tarkoituksena on auttaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita
 • sisältää kokonaisuudessaan vastuullisuuskriteereitä ja hankintaohjeistusta seuraaville tuoteryhmille: ravintorasvat ja kasviöljyt, kasvikset ja marjat, vilja ja viljatuotteet, sianliha ja sianlihatuotteet, siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet, muna ja munatuotteet, naudanliha ja naudanlihatuotteet, maito ja maitotuotteet sekä kala ja kalatuotteet
 • kattaa seuraavat vastuullisuuden näkökulmat: eläinten hyvinvointi ja terveys, elintarviketurvallisuus, ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuu


Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – ohjeita ja perusteluja hankintoihin -opas,
Päivitetty 3/2017, EcoCentria yhteistyössä Kuntaliiton, Maa- ja metsätalousministeriön ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa

 • auttaa tekemään hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi
 • antaa ohjeita hankintalain mukaisen lähiruoan hankinnan toteutuksesta ja hankintakriteereistä
 • kertoo käytännön hankintaesimerkkejä eri kokoisista hankintayksiköistä ja ruokapalveluista


Elintarvikkeiden hankintaopas
Päivitetty 3/2017, EcoCentria yhteistyössä Kuntaliiton, Maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Opas

 • on tarkoitettu käytettäväksi markkinavuoropuhelun apuna


Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit
-oppas,
2/2010, FCG Finnish Consulting Group Oy ja Maa- ja metsätalousministeriö

 • julkaisu on tarkoitettu avuksi julkisen sektorin toimijoille, jotka tuottavat ruokapalvelua ja ostavat elintarvikkeita
 • julkaisusta hyötyvät myös ne, jotka kilpailuttavat ruokapalveluja, ateriakuljetuksia ja hankkivat vuokrahenkilöstöä

 

Ympäristöosaava

Ympäristöosaava on ruokapalvelualan ammattilaisille suunniteltu osaamistesti, jonka avulla voidaan kehittää ympäristöosaamista ja huomioida ympäristövastuulliset toimintatavat ammattikeittiössä. Opiskeluaineiston ja osaamistestin ylläpidosta vastaa Suomen ympäristöopisto.

Portaat luomuun -ohjelma ammattikeittiöille

Portaat luomuun -ohjelman tavoitteena on auttaa ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä sekä kannustaa huomioimaan kestävä kehitys toiminnassaan.

Lähiruoka, luomu, ilmastoystävällinen ruoka …

Lisätietoa lähiruoasta, luomusta, ilmastoystävällisestä ruoasta, eläinten hyvinvoinnista ja luonnontuotteista saa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Lähiruoka 
Luomu
Ilmastoystävällinen ruoka
Eläinten hyvinvointi
Luonnontuotteet

Open ruokaopas on kaikille avoin ja ilmainen verkkosivusto, jossa käsitellään monipuolisesti vastuullisen ruuan ja kestävän maatalouden teemoja. Sivuston on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry yhteistyössä WWF:n kanssa.