Ruokailutilanteen ohjaus

Yhdessä syömistä, ruokailoa ja vuorovaikutusta

Ruokailu on tärkeä vuorovaikutustilanne, jossa keskeistä on yhdessä syöminen ja ruokailo. Lapsia kannustetaan hyviin ruokailu- ja käytöstapoihin sekä ohjataan ruokailutilanteessa lautasmallin mukaisen annoksen kokoamisessa ja ruoan itsenäisessä annostelussa. Sen myötä tuetaan lapsen itsemääräämisoikeutta, oman ravinnontarpeen mukaista syömistä ja voidaan huomioida kasvuun liittyviä ruokahalun muutoksia. Ravitsemuskasvatuksen tukemiseksi päivän pääateriakokonaisuudesta on ruokailun yhteydessä päiväkodeissa esillä malliannos, joka on räätälöity eri ikäryhmille soveltuvaksi. Myös perhepäiväkodeissa ohjaan lapsia lautasmallin mukaisen annoksen kokoamiseen iänmukaisesti.

Aiheesta lisää: Ruokakasvatusta tukevat toimenpiteet

Ruokailutilanteen ohjauksesta on säädetty varhaiskasvatuslaissa

Varhaiskasvatuslain 11 § (2018) mukaan varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Ruokailu järjestetään ohjatusti kaikille läsnä oleville lapsille.

Esiopetuksen järjestämistä koskevan velvoitteen mukaan lapsille on tarjottava jokaisena esiopetuspäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton ateria, ja ruokailutilanteen on oltava ohjattu.

Aiheesta lisää: Ruokailun järjestämiseen liittyvät säädökset