Ravitsemussuositusten mukainen ruokailu

Päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailu perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin: Terveyttä ja iloa ruuasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (VRN ja THL, 2018)

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus

Annetut suositukset varhaiskasvatuksessa tarjottavista aterioista ja välipaloista koskevat sekä kunnallista varhaiskasvatusta että yksityisiä palveluntuottajia. Suosituksia on hyvä noudattaa soveltuvin osin myös muussa varhaiskasvatuksessa (kuten kerho- ja leikkipuistotoiminta). Lasten ruokailu on varhaiskasvatuksessa lakisääteistä. Tarjotun ruuan terveellisyyttä ja täysipainoisuutta määrittävät suosituksessa annetut ruoka- ja ravintoainekohtaiset suositukset.

Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus opastaa varhaiskasvatuksessa ja ruokapalvelussa työskenteleviä yhteistyössä terveellisen ja lapsen kasvua tukevan ruokailun järjestämiseen.

Ravitsemussuositusten mukaista, maukasta ja sopivasti ajoitettua

Varhaiskasvatuksessa tarjottavan ruoan tulee olla täysipainoista, monipuolista, maukasta ja houkuttelevaa. Samalla, kun lapsille tarjotaan valinnan vaihtoehtoja, on tärkeää, että aterioiden ravitsemuslaatu perustuu ravitsemussuosituksiin. Myös erityisruokavalioiden laadun tulee olla linjassa ravitsemussuositusten kanssa. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että kaikissa varhaiskasvatuksessa tarjottavissa aterioissa energiaravintoaineiden osuudet sekä kovan rasvan, suolan ja sokerin määrä ovat suositusten mukaiset viikkotasolla.

Koska varhaiskasvatuksessa päivien pituudet voivat vaihdella huomattavasti, tulee huolehtia aterioiden tarkoituksenmukaisesta ajoituksesta suositeltavan ateriarytmin mukaisesti (suositeltava ateriaväli on noin 3–4 tuntia) ja sopivasta annoskoosta.

Tarjottavat ateriat

Ravitsemussuositusten mukaan päivähoidossa olevalle lapselle tarjotaan ne ateriat ja välipalat, jotka normaalisti kuuluvat kyseiseen ajankohtaan, esimerkiksi aamupala, lounas ja välipala. Vuoropäivähoidossa tarjotaan lisäksi päivällinen ja iltapala. Kokopäivähoidossa ateriat kattavat noin kaksi kolmasosaa ja osapäivähoidossa yhden kolmasosan lapsen päivittäisestä energiantarpeesta.

Varhaiskasvatuksessa ja kotona tarjottavat ateriat muodostavat yhdessä toisiaan täydentävän, terveellisen ja täysipainoisen kokonaisuuden.

Aamiainen
Hyvä aamiainen sisältää aina täysjyväviljaa, tuoreita kasviksia, hedelmiä tai marjoja, rasvattomia/vähärasvaisia maitotuotteita ja pehmeitä rasvoja.

Lounas ja päivällinen
Aterian osat tarjotaan selkeinä kokonaisuuksina. Salaatit tarjotaan pääasiassa komponentteina eli kukin raaka-aine erillään. Lämpimät kasvikset mielellään erikseen, ei kastikkeisiin tai vuokaruokiin sekoitettuna. Puuro- ja kasviskeittoateriasta rakennetaan täysipainoinen täydentämällä sitä lisäkkeillä ja/tai jälkiruoalla.

Välipala
Monipuolisen ja terveellisen välipalan muodostavat kasvikset, hedelmät ja marjat sellaisenaan tai marja-/hedelmäsalaattina, -tuorekiisselinä tai -rahkana, kuitupitoiset, marjaa tai hedelmää sisältävät maltillisesti sokeroidut täysjyväpuurot ja -leivonnaiset, leivät sekä rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet.

Iltapala
Iltapalan sisältö noudattaa aamiaisen ja välipalan koostamisen periaatteita.

Erityisruokavaliot ja muut erityistarpeet
Terveydellisistä syistä erityisruokavaliota noudattavalle tai erityistarpeiselle lapselle tarjotaan sopivaa ja turvallista ruokaa, joka muistuttaa mahdollisimman paljon muille lapsille tarjottavaa ruokaa, ettei lapsi erotu turhaan ryhmässä.

Vakaumukseen liittyvät erityistarpeet, jotka poikkeavat merkittävästi suomalaisesta valtaväestön ruokatottumuksia noudattavasta ruokavaliosta, huomioidaan kuntakohtaisten tai varhaiskasvatuksen järjestäjän linjausten mukaisesti.

Malliateria – ruokakasvatuksen ja suunnittelun apuväline

Malliateriakuvat luovat ruokapalvelu- ja kasvatushenkilöstölle yhteisen ymmärryksen siitä, mistä aineksista ravitsemuksellisesti riittävä ateria koostuu.

Malliateria toimii myös ruokakasvatuksen apuvälineenä sekä ruokailutilanteissa että ruokailun ulkopuolella. Lasten kanssa voidaan katsella yhdessä malliateriakuvia ja keskustella aterian sisällöstä ja sen raaka-aineista.

Malliateriassa puolet lapsen annoksesta koostuu kasviksista, esimerkiksi raasteista, salaatista tai pilkotuista kasviksista ja/tai lämpimästä kasvis-lisäkkeestä. Perunan, täysjyväpastan tai muun täysjyväviljalisäkkeen osuus annoksesta on noin neljännes ja viimeinen neljännes jää palkokasveja, kalaa, siipikarjaa, kananmunaa tai punaista lihaa sisältävälle ruokalajille. Keitto- tai puuroannos voidaan esittää vastaavasti lautasella ja sen vieressä aterian osana tarjottavat kasvikset, marjat, hedelmät ja muut lisäkkeet. Malliateriaan kuuluvat myös ruokajuoma, täysjyväleipä ja kasvimargariini sekä öljypohjainen salaatinkastike.

Eri-ikäisille tarkoitetuissa malliaterioissa ruokien suhteelliset osuudet säilyvät samoina, vaikka annoskoot muuttuvat. Malliateriakuvina suositellaan käytettäväksi oman yksikön ruokalistan annoksista otettuja kuvia. Niiden esittämiseen on useita erilaisia tapoja (paperiset kuvat, digikuvat, sähköinen kuva-arkisto.

Kuvallisen malliannoksen esittämiseen voidaan käyttää myös valmiita kuvia ja julisteita. Alla esimerkkejä:

 

Aiheesta lisää: