Makuaakkoset-diplomista® uusia esittelyaineistoja

Ammattikeittiöosaajat ry on tehnyt uusia esittelyaineistoja Makuaakkoset-diplomista®. Diplomityökalusta ilmestynyt video kannustaa päiväkoteja ja ruokapalveluita kehittämään yhdessä päiväkotiruokailua ja suorittamaan Makuaakkoset-diplomin.

Pääset tutustumaan aiheeseen nopeasti tai kertaamaan, mistä on kysee, myös yhden sivun esitteen avulla. PP-esityksen katsomalla, voit perehtyä asiaan vähän syvällisemmin. Aineistojen avulla esittelet asiaa kätevästi muille kohderyhmille. Aineistot sopivat hyvin myös diplomia hakevan työryhmän aloituspalaverissa katsottavaksi.

Näillä aineistoilla asia kätevästi haltuun

Kurkistamalla alla oleviin esittelyaineistoihin, pääset tutustumaan tai kertaamaan nopeasti, mikä Makuaakkoset-diplomi on, miten sitä haetaan, miksi diplomia kannattaa hakea, ketkä sen suorittavat jne. Voit ladata ja tallentaa tai tulostaa aineistot alla olevista otsikkolinkeistä. Video, esite ja esitys löytyvät myös Makuaakkoset-diplomi -sivuston Aineistot ja media -kohdan Aineistopankki-alasivulta.Sieppaa

 • Video
  Videossa varhaiskasvatuksen varajohtaja ja ruokapalveluiden alue-esimies kertovat, koko päiväkotiyhteistyön osallistamisen tärkeydestä päiväkotiruokailun kehittämisessä sekä diplomin suorittamisen hyödyistä.
 • Esite
  Yhden A4-sivun esitteen avulla pääset nopeasti selville, mistä Makuaakkoset-diplomin hakemisessa on kyse. Voit esitellä sen avulla diplomia eri sidosryhmille, käyttää tiedotuksen tukena ja liittää sen esimerkiksi huoltajille suunnattuun viestiin tai diplomijuhlien kutsun yhteyteen. Esitteessä vastataan muun muassa kysymyksiin mikä, miksi, miten, ketkä.
 • PP-esitys
  15 sivuinen esitys sisältää ”pähkinän kuoressa” kaiken oleellisen diplomista ja sen hakemisesta, myös suoritettavat kyllä-ei diplomiväittämät.
 • Nettisivut
  Nettisivuston sisältöjä on uudistettu sekä päivitetty ja lisätty tukimateriaali -sivuille kutakin aihetta tarkemmin käsitteleviä linkityksiä.

Mikä Makuaakkoset-diplomi® on?

Ammattikeittiöosaajat ry:n ylläpitämä Makuaakkoset-diplomikäytäntö on itsearviointiin perustuva kehittämistyöväline päiväkotien ruokapalveluille ja kasvatushenkilöstölle. Tunnustus myönnetään ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Tunnustus on päiväkotikohtainen.

Makuaakkoset-diplomin suorittaminen kannustaa kasvatushenkilöstöä ja ruokapalvelua yhdessä tarkastelemaan ruokailutilannetta osana laajempaa kasvatustehtävää. Se innostaa entisestään kehittämään ruokailua, ruokakasvatusta ja pikkuasiakkaiden osallistamista sekä moniammatillista yhteistyötä.

Makuaakkoset-diplomi on Ammattikeittiöosaajat ry:n ylläpitämä diplomikäytäntö. Diplomin kehittämisessä on ollut mukana laaja asiantuntijaryhmä niin varhaiskasvatuksen kuin ruokapalveluiden osalta. Sisällöt perustuvat virallisiin, voimassaoleviin suosituksiin ja säädöksiin. Makuaakkoset-diplomi mainitaan myös Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2018) hyvänä itsearvioinnin ja kehittämisen työkaluna.

Diplomin tuottamista on tukenut Maa- ja metsätalousministeriö.

Kuvat: Samuel Hoisko/Neliömedia Oy
Teksti: Päivi Jämsén
11/2019