Diplomin haku on maksutonta 2016 – hae nyt!

Makuaakkoset-diplomin® haku on maksutonta vuoden 2016 aikana, joten diplomin hakuun kannattaakin ryhtyä ripeästi heti syyskauden käynnistyttyä. Vuoden 2017 alusta alkaen diplomi muuttuu maksulliseksi. Tiedotamme ensi vuoden maksukäytännöistä syksyn aikana näillä sivuilla.

Miksi diplomia kannattaa hakea?

Makuaakkoset-diplomi® kannustaa moniammatilliseen yhteistyöhön lasten ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruokailun toteuttamisessa ja edistää ruokakasvatukseen liittyvää yhteistyötä päiväkodin, ruokapalveluntuottajan sekä kotien välillä.

Diplomin haku perustuu kysymyssarjaan, jonka avulla tarkastellaan olemassa olevia käytäntöjä ja verrataan niitä suositusten mukaiseen toimintaan. Kysymykset on laadittu yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa ja ne pohjautuvat päiväkotiruokailusta annettuihin säädöksiin, suosituksiin sekä hyviin ruokakasvatuskäytäntöihin. Kysymyssarjassa käydään läpi seuraavat aihealueet: varhaiskasvatussuunnitelma ja sopimusasiat, ruokailutilanne, ruokakasvatusta tukevat toimenpiteet, yhteistyö kotien kanssa, ravitsemussuositusten mukainen ruokailu, ruokaturvallisuus sekä ruokakulttuuri ja ympäristö. Lisätietoa kyselytestin aihealueista saa Makuaakkoset-diplomin® tukimateriaalista.

Miten diplomia haetaan?

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkotikohtaisesti myönnettävä tunnustus. Päiväkoti voi saada diplomin, jos se täyttää diplomin myöntämiseen vaadittavat kriteerit.

Myöntämisperusteet

  • Diplomin hakijana on joko kunnallinen tai yksityinen päiväkoti
  • Haku tehdään yhteistyössä päiväkodin ja ruokapalveluntuottajan edustajien kanssa
  • Makuaakkoset-diplomin Hae diplomia -kyselytesti suoritetaan onnistuneesti

Lue lisää diplomin hausta

Kiinnostuitko diplomin hakemisesta?

Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja