Ruokadiplomit ovat työkaluja yhteistyön kehittämiseen

Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämät ruokadiplomit ovat innostaneet kouluja ja päiväkoteja konkreettisiin toimenpiteisiin koulu- ja päiväkotiruokailun kehittämiseksi sekä edistäneet ruokailuasioihin liittyvää moniammatillista yhteistyötä.

”Kun Otalammen koulu sai Kouluruokadiplomin®, niin silloin jo pohdimme, että mitä edellytyksiä olisi saada diplomi samassa rakennuksessa toimivalle päiväkodille. Käydessämme Makuaakkoset-diplomin® kysymyssarjan läpi totesimme, että se soveltuu oikein hyvin henkilöstömme ajatuksiin pienten lasten ruokailusta.  Kun teimme varsinaisen hakemuksen yhdessä ruokapalvelutyönjohtajan kanssa, saimme kuitata ”kyllä”-vastauksen myös kohtaan, missä kysyttiin varhaiskasvatussuunnitelmamme näkemystä ruokailusta lapsen hyvinvoinnin edistäjänä”, kertoo Otalammen päiväkodin johtaja Päivi Grundstörm.

_dsc8489_medium
Otalammen päiväkodin lasten ”työpäivä” alkaa maistuvalla puuroaamiaisella.

Ruokadiplomit ovat jalkautuneet jo lähes 100 kuntaan eri puolelle Suomea. Kouluruokadiplomi® on myönnetty yli 320 koululle. Tammikuussa 2016 lanseerattua päiväkotien Makuaakkoset-diplomia® on hakenut jo yli 180 päiväkotia.

Diplomien myöntäminen perustuu kysymyssarjaan (laatukriteeristö), jossa koulun ja päiväkodin edustajat yhdessä ruokapalveluntuottajan kanssa tarkastelevat itsearvioiden ruokailun toteuttamista eri osa-alueiden kautta. Diplomi myönnetään, jos 45-kohtaisen kysymyssarjan hyvistä käytännöistä 85 % toteutuu.

_dsc8509_medium

”Diplomin kysymyssarjan läpikäyminen toimii mielestäni vauhdittajana siihen, että entistä ponnekkaammin edistämme ruokapalveluntuottajan kanssa yhteistyössä pienten lasten ruokailun kehittämistä, kuten esimerkiksi välipalakäytäntöjä”, jatkaa Grundstörm.

Diplomit ovat kehittämistyökaluja ja ne myönnetään yksikkökohtaisesti kouluille ja päiväkodeille, jolloin hyvät käytännöt voidaan jalkauttaa jokaiseen diplomia hakeneeseen yksikköön. Diplomin hakemisen voi aloittaa milloin vain ja tehdä mahdolliset kehitystoimenpiteet diplomin hakuprosessin aikana.

_dsc8563_medium

Ruokadiplomit ovat osa Ammattikeittiöosaajat ry:n toteuttamaa ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Arvostusta ammattikeittiöille -hanketta. Yhteistyökumppanina toimivat Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus, Espoo Catering, Jyväskylän aikuisopisto, Haaga Helia Ammattikorkeakoulu, Valio Oy, Heinon Tukku Oy, Unilever Food Solutions, Electrolux Professional Oy ja Atria Suomi Oy.

Tutustu diplomin hakemiseen ja diplomipäiväkoteihin.

Annamme mielellämme lisätietoa, katso yhteystiedot.

Kuvat: Eero Kokko