Oivallinen hetki diplomien uudelleensuorituksille

Onko päiväkodeissanne tai kouluissanne suoritettu Makuaakkoset- tai Kouluruokadiplomit® viimeksi vuosina 2018 tai 2019? Koronavuosien takia diplomien uudelleen suorittamisaikaa on jatkettu vuoden-22 loppuun asti.

Kaikki diplomit, jotka olette suorittaneet vuosien 2018–2019 aikana, ehditte suorittamaan uudelleen 31.12.2022 mennessä. Näin varmistatte, että normaalisti kolme (3) vuotta voimassa olevien diplomien voimassaoloaika jatkuu katkeamatta.

Diplomien sisältö ja uusiminen

Makuaakkoset- ja Kouluruokadiplomit® sisältävät seitsemän eri teemaa, joissa on yhteensä 45 Kyllä-/Ei-väittämää. Diplomeissa huomioidaan päiväkoti- ja kouluruokailu kokonaisuudessaan kestävästä kehityksestä ruoan ravitsemuslaatuun ja ruokailuympäristöön sekä oppilaiden ja lasten mahdollisuuteen vaikuttaa ruokailuun.

Alla oleva kuva kertoo diplomien hakemisen etenemispolun. Diplomisivuilta löytyvät tarkemmat, yksityiskohtaiset tiedot hakuprosessista. Varsinaisen diplomin uusiminen tapahtuu kätevästi sähköisesti diplomisivuilla.

Diplomien avulla tärkeä tekemänne työ näkyväksi

Itsearviointiin pohjautuvilla Makuaakkoset- ja Kouluruokadiplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa koulu- ja päiväkotiruokailun mallikelpoista toteutumista kunnassanne ja viestiä siitä asiakkaille ja sidosryhmille.

Tehokasta ja tuloksellista yhteistyötä

Diplomi on erinomainen työkalu moniammatilliseen yhteistyöhön kuten myös lasten osallistamiseen ja kehittämistyön perustaksi. Kehittämistyö voi kohdentua ravitsemuksellisesti tasapainoiseen ruokaan, ruokakasvatukseen tai esimerkiksi kestävän kehityksen toteutumiseen.

Uusilla diplomisuorituksilla jatkuva hakumahdollisuus

Jos päiväkodeissanne ja kouluissanne ei vielä ole diplomeja, voitte hakea niitä läpi vuoden, teille parhaiten sopivana ajankohtana. Lisätietoa hakemisesta löydät tämän jutun lopussa olevista linkeistä.

Jos diplomit ovat työyhteisössänne uusi tai kertausta kaipaava asia, tulemme erittäin mielellämme kertomaan työyhteisöönne lisää diplomeista paikan päälle tai etäyhteydellä järjestettävin tilaisuuksin.

Ota yhteyttä! Vastaan mielelläni kysymyksiisi.

Lisätietoa ja hakeminen:

Virpi Kemi

sähköposti: virpi.kemi@amko.fi

kouluruokadiplomi.fi
makuaakkosetdiplomi.fi