Kunnannupun päiväkodille diplomi

Kurikkalaiselle Kunnannupun päiväkodille myönnettiin Makuaakkoset-diplomi 12.2.2016. Kunnannuppu ja Kurikan puhtaus- ja ruokapalvelut ovat olleet mukana diplomin pilottihankkeen asiantuntijaryhmässä.

Kunnannupun päiväkodissa toteutetaan aktiivisesti Sapere-ruokakasvatusmenetelmän oppeja. Ruokakasvatuksen edistäminen on kirjattu Kurikassa kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmaan, joten se on käytössä myös muissa kaupungin päiväkodeissa. Vasuun tehty kirjaus korostaa lapsilähtöisyyttä ja aikuisen läsnäolon merkitystä:

”Lapsilähtöisyys ruokakasvatuksessa tarkoittaa, että lapsella on mahdollisuus osallistua, harjoitella ja oppia. Ruokailutilanteiden tulee olla miellyttäviä ja positiivisia; aikuisen esimerkki ja asenne on tärkeää. Tämä näkyy hyvin siinä miten suhtaudutaan vaikkapa ruokapöydässä tapahtuviin vahinkoihin esim. miten kasvattaja suhtautuu maitolasin kaatumiseen tai haarukan putoamiseen lattialle. Lapset kompastelevat opetellessaan kävelemään ja juoksemaan. Samalla tavalla lapset ”kompastelevat” opetellessaan syömään ja tutustuessaan ruokakulttuurin monipuoliseen maailmaan”.

”Ruokailutilanteissa huomioidaan, että aikuiset syövät lasten kanssa samanaikaisesti. Valvonta-ateria on osa kasvatustehtävää. Ruokapöydässä keskustellaan mukavista asioista. Ruokakasvatuksen tavoitteena on ruokailo ja myönteinen suhde ruokaan sekä ruokamaailmaan, siksi kasvattajan on erityisesti kiinnitettävä huomiota ruokailutilanteiden ilmapiiriin”. (Ote Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta).

Kunnannupussa ruokakasvatuksen panostetaan ruokailutilanteen lisäksi viikoittain vietettävissä Sapere-hetkissä. Niissä lapset ovat saaneet tutustua monipuolisesti erilaisiin raaka- ja ruoka-aineisiin, leiponeet, tehneet välipaloja sekä leikkineet kauppaleikkejä. Hetkistä on koottu muistoksi kansio, johon myös vanhemmat voivat tutustua.

Makuaakkoset-diplomi on päiväkodille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Kunnannupulle diplomi oli myös ansaittu huomionosoitus ruokapalvelujen ja varhaiskasvatuksen välisestä aktiivisesta ruokakasvatusyhteistyöstä. Ruokapalvelujen ja kasvatuksen edustajien hyvästä yhteistyöstä kertovat myös Kurikan usealle koululle myönnetyt Kouluruokadiplomit.

Kuvia diplomijuhlista

Kuvat Virpi Kulomaa