Amiraalille diplomi

Päiväkoti Amiraalille ja Kylän Kattaukselle luovutettiin Makuaakkoset-diplomi juhlallisesti 8.3.2016 Jyväskylän aikuisopistossa järjestetyn lasten ravitsemusseminaarin yhteydessä. Tilaisuudessa diplomin luovutusta todistivat noin 80 varhaiskasvatuksen ja päiväkotiruokailun edustajaa Keski-Suomen alueen eri kunnista.

Amiraali on Aarresaari-ketjuun kuuluva päiväkoti yksityinen, liikuntapainotteinen päiväkoti, joka yhdessä ruokapalveluntuottajana toimivan Kylän Kattauksen kanssa on ollut mukana Makuaakkoset-diplomiin pilotoinnissa.

Molemmat osapuolet antoivat toisilleen tunnustusta erinomaisesta yhteistyöstä. Päiväkodissa panostetaan ruokailuun ja ravitsemukseen liittyvään yhteistyöhön myös kotien kanssa, esimerkiksi järjestämällä lapsille ja vanhemmille yhteisiä aamupalahetkiä, hakukahvi- ja syyskeittotempauksia.

Kylän Kattaus on puolestaan ollut Suomessa uranuurtajana Sapere-ruokakasvatusmenetelmän käyttöönottamisessa, jonka vaikutus näkyy esimerkiksi päiväkotien ruokalistasuunnittelussa ja yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Amiraalille ja Kylän Kattaukselle pilottihankkeessa mukana oleminen oli postiviinen asia ja diplomin haku toimi hyvänä työkaluna palvelusopimuksen mukaisen laadun varmistamisessa. Ansaittua tunnustusta juhlitaan maaliskuun aikana päiväkodissa järjestettävässä tilaisuudessa, jolloin myös vanhemmilla on mahdollisuus tutustua tarkemmin diplomin myöntämisperusteisiin.