Ruokailu näkyväksi osaksi koko päiväkodin yhteistä toimintaa

Uusi vuosi on hyvässä vauhdissa, mutta kesään on vielä matkaa. Päiväkodeissa onkin sopiva ajankohta ottaa puheeksi ruokakasvatuksen ja päiväkotiruokailun kehittäminen koko päiväkodin yhteisenä asiana. Tähän hyvänä työkaluna toimii Makuaakkoset-diplomin hakeminen.

Työkalu päiväkotiruokailun kehittämiseen yhteistyössä

Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksessa mainittu Makuaakkoset-diplomi, on hyvä itsearviointiin ja yhteistyöhön perustuva kehittämistyöväline päiväkotien kasvatushenkilöstölle ja ruokapalveluille.

Diplomitunnustus myönnetään ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Makuaakkoset-diplomin suorittaminen kannustaa kasvatushenkilöstöä ja ruokapalvelua yhdessä tarkastelemaan ruokailutilannetta osana laajempaa kasvatustehtävää. Se innostaa entisestään kehittämään pikkuasiakkaiden ruokailua, ruokakasvatusta ja osallistamista sekä moniammatillista yhteistyötä.

untitled (151 of 403)(1)

Diplomin sisältö ruokakasvatuksesta kestävään kehitykseen

Makuaakkoset-diplomin sisältö koostuu seitsemään aihealueeseen: varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sopimusasioihin, ruokailutilanteeseen, ruokakasvatusta tukeviin toimenpiteisiin, yhteistyöhön kotien kanssa, ravitsemussuositusten mukaiseen ruokailuun, ruokaturvallisuuteen sekä ruokakulttuuriin ja ympäristöön liittyvistä asioista. Aiheet käsitellään ruokaryhmässä tai vastaavassa keskustelemalla diplomityökalun sisältävistä 45 kyllä/ei -väittämästä  eli miten ne toteutuvat päiväkodissa ja miten toimintaa voidaan niiden avulla tarvittaessa kehittää.

Hakekaa tekin Makuaakkoset-diplomia ja haastakaa oman kunnan/kaupungin muut päiväkodit ja ruokapalvelu mukaan!

Nopea sukellus diplomiin erilaisten aineistojen avulla

Tätä linkkiä klikkaamalla löydät kootusti kolme lyhyttä tapaa perehtyä, mikä Makuaakkoset-diplomi on, miten sitä haetaan, miksi sitä kannattaa hakea, kenen kanssa sitä haetaan jne. Kyseisiä aineistojen (videot, yhden sivun A4-esite ja pp-esitys, joka sisältää myös diplomien eri aihealueisiin liittyvät kyllä/ei -väittämäkysymykset) avulla voit esitellä Makuaakkoset-diplomia muille yhteistyötahoille.

1/2020

Kuvat: Smuel Hoisko/Neliömedia Oy
Teksti: Päivi Jämsén