Eskarilaisten opetusmateriaali kierrätyksestä

Kierrätyskaverit on Suomen ensimmäinen eskarilaisten opetusmateriaali, joka kertoo kierrätyksestä ja kiertotaloudesta. Arla Suomi, UPM ja K-ryhmä ovat tuottaneet materiaalin Suomen noin 60 000 esikoululaiselle yhdessä Oppi&ilon kanssa. Materiaalin tavoitteena on auttaa kasvattamaan sukupolvi, jolle kierrättäminen on jokapäiväinen, helppo ja hauska juttu.

kierratyskaverit-1920x1080_tiedotekuvaMateriaalit ovat varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman mukaisia

Maksuton, 32-sivuinen tehtäväkirja luovine ja monipuolisine tehtävineen innostaa esikouluikäisiä kierrätyksen ja kiertotalouden saloihin. Tehtäväkirjaa tukeva opettajan materiaali puolestaan antaa käytännön eväitä opetukseen. Materiaali on tuotettu linjassa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman kanssa eikä se sisällä mainontaa. Opetusmateriaali käsittelee kiertotaloutta myönteisesti, innostavasti ja ratkaisujen kautta.

Kierrätys ja kiertotalous tutuiksi oivaltamisen ilon kautta

Toiminnallisen kirjan puuha- ja tutkimustehtävät tuovat erilaiset kiertotalouden aiheet, kuten luonnonvarat ja niiden hyödyntämisen, kierrättämisen ja uusiokäytön tutuiksi oivaltamisen ilon kautta. Opettajan materiaaliin on koottu ideoita ja vinkkejä, jotka tukevat puuhakirjan sisältöä ja syventävät aiheen käsittelyä. Päiväkotien johtajina toimivien varhaiskasvatuksen opettajien Martina Hambergin ja Tiia Hongiston mukaan luovuus, visuaalisuus, leikillisyys ja toiminnallisuus yhdessä paketissa houkuttelevat lasta tutkimaan, osallistumaan ja toimimaan ratkaisukeskeisesti omassa ympäristössään.

-Kierrätyskaverit-materiaalin positiivinen lähestymistapa innostaa sekä opettajaa että lasta harjoittelemaan ympäristöä suojelevia tekoja matalallakin kynnyksellä. Materiaalin avulla teemoista voi kehkeytyä suurempiakin projekteja lasten kanssa, kertoo Hamberg.

Tilaa ja tulosta maksuttomat aineistot

Sieppaa

 

Eskariopettaja voi tilata kirjat koko ryhmälle verkosta kierratyskaverit.fi-sivulta. Materiaali on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi maaliskuun lopulla. Opettajan materiaali (pdf) on ladattavissa kierratyskaverit.fi -sivustolta.

Materiaalin on tuottanut Oppi&ilo, ja se on maksuton. Materiaalin taustalla ovat Arla, UPM ja K-ryhmä. Materiaali ei sisällä mainontaa missään muodossa.

Teksti: kierratyskaverit.fi ja aihetta käsittelevä tiedote
Kuva: kierratyskaverit.fi

3/2021/P.J.