Yhteistyö kotien kanssa

Yhteistyö kotien kanssa tukee lasten ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen tavoitteita parhaiten. Lasten vanhemmat ovat kiinnostuneita lasten ruokailuun liittyvistä asioista, joten he tarvitsevat siitä myös riittävästi asianmukaista tietoa.

Vinkkejä 

  • Tiedotetaan vanhempia aktiivisesti päiväkodin päivärytmistä ja ruokailukäytännöistä
  • Kannustetaan yhteistyöhön
  • Pidetään viikkoruokalista esillä päiväkodin/ruokapalveluntuottajan/kunnan verkkosivuilla ja huoltajien nähtävillä päiväkodissa, esimerkiksi selkeällä paikalla eteisaulassa
  • Kutsutaan ruokapalveluhenkilöstö mukaan esittelemään toimintaansa vanhempainilloissa
  • Kerrotaan vanhemmille ruokapalveluntuottajasta hoitosopimuksen teon yhteydessä
  • Kerätään vanhemmilta palautetta
  • Järjestetään vanhemmille suunnattuja tempauksia, jossa he voivat tutustua päiväkotiruokailuun tai -ruokaan
  • Järjestetään vanhemmille lasten kanssa yhteisiä aamupalahetkiä tai hakukahvitempauksia
  • Tuetaan sitä, että perheet saavat tietoa päiväkoti-ikäisen lapsen ateriarytmistä ja terveellisistä ruokavalinnoista

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ravitsemussuositukset Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille kannustaa yhteisölliseen ravitsemuskasvatukseen ja ruokailoon. Kodin, päiväkodin ja ruokapalveluhenkilöstön kasvatuskumppanuus lasten ruokakasvatuksessa muun yhteistyön osalta on tärkeää ja sitä voidaan toteuttaa monella tapaa.

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+