Ruokailun järjestämiseen liittyvät säädökset

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuslain 2 b § (8.5.2015/580) mukaan päivähoidossa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Lisäksi  ruokailun on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu.

Varhaiskasvatuslaki (Finlex)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Stakesin (THL:n) laatiman  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 uudistuvat 2017, jolloin Opetushallitus päättää uusista perusteista uuden. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Vasu-asiakirja (THL)
Vasu 2017 (Opetushallitus)

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Esiopetuksen järjestämistä koskevan velvoitteen mukaan lapsille on tarjottava jokaisena esiopetuspäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton ateria, ja ruokailutilanteen on oltava ohjattu.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät useita ruokakasvatukseen liittyviä tavoitteita:

  • luodaan pohja terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle elämäntavalle
  • tutustutaan lasten kanssa terveelliseen ruokaan ja pohditaan sen merkitystä
  • ohjataan lapsia kohtuulliseen kulutukseen
  • edistetään kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia
  • päivittäiset ruokailutilanteet toimivat terveyttä edistävän syömisen ja ruokaan liittyvän osaamisen oppimisympäristönä ja niistä tulisi luoda lasten kanssa mahdollisimman viihtyisiä
  • ohjataan lapsia hyviin ruokailu- ja käytöstapoihin
  • tutustutaan suomalaiseen ja muiden maiden ruoka- ja tapakulttuuriin
  • käsitellään huoltajien kanssa yhteistyössä lasten arkielämän rytmiä sekä ruokailun ja levon merkitystä

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)

Lisätietoa varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia¹.

¹Varhaiskasvatus (THL)

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+