Varhaiskasvatussuunnitelma ja sopimusasiat

Ruokakasvatus – suunnitelmallista monen toimijan välistä yhteistyötä

Lasten ruokakasvatus on moniammatillista yhteistyötä vaativaa ja suunnitelmallista toimintaa, jossa keskeistä on myös kotien kanssa tehtävä yhteistyö.

Säädökset ja suositukset

Varhaiskasvatuksen ruokailusta ja ruokakasvatuksen tavoitteista on määritelty varhaiskasvatuslaissa, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamissa lasten ravitsemussuosituksissa. Tutustu päiväkotiruokailuun vaikuttaviin säädöksiin ja ravitsemussuosituksiin.

Hyvinvointistrategia ja varhaiskasvatussuunnitelma

Kuntalaisten hyvä ravitsemus ja sen kehittäminen tulisi olla osa kunnan hyvinvointistrategiaa¹. Ravitsemuksella hyvinvointia -tarkistuslistasta (VRN, Kuntaliitto) voi tutustua kuntatason tavoitteisiin, esimerkiksi hyödynnetäänkö kunnassa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia ja hyvästä ravitsemuksesta ja sisältääkö kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sisältää alle kouluikäisten lasten ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen järjestämisen.

¹Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjille (VRN, 2014)

Kaikille päiväkodissa tai perhepäivähoidossa oleville lapsille on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kannattaa sisällyttää myös kirjaukset lapsen ravitsemustarpeista ja ruokakasvatuksen tavoitteista.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (THL)
Vasu 2017 (Opetushallitus)

Tilaajan ja tuottajan välinen palvelusopimus

Päiväkodin ja ruokapalveluntuottajan yhteistyö perustuu toimijoiden väliseen palvelusopimukseen. Palvelusopimuksessa on määritelty ateriakokonaisuudet, annoskoot ja tarjottavan ruoan ravitsemuksellinen laatu. Sopimukseen on hyvä olla kirjattuna myös ruokakasvatusyhteistyön toteuttamistavat. Ruokapalvelut voivat tukea osaltaan ruokakasvatustoimintaa, tarjoamalla esimerkiksi päiväkodille mahdollisuuden tilata ruokakasvatusmateriaalia erillisen hinnaston mukaan.

”Turussa ruokakasvatus on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan kuntatasolla ja päiväkodeissa. Se on kirjattu myös päiväkodin ja ruokapalveluntuottajan väliseen palvelusopimukseen, kuten esimerkiksi mahdollisuus tilata ruoka-aineita tai leipomistarvikkeita ruokakasvatustoimintaa varten”.
– Hepokullan päivähoitoyksikkö ja Arkea

Lisätietoa

Ruokakasvatusta tukevat toimenpiteet
Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa. Ruokailoa ja terveyttä lapsille (2014)

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+