Ravitsemussuositusten mukainen ruokailu

Päiväkotiruokailu perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin: Terveyttä ja iloa ruuasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus.

Terveyttä ja iloa ruoasta -suositus opastaa varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä perheitä terveelliseen ja lapsen kasvua tukevaan ruokailuun.

Päiväkotiruokailun tavoitteena on, että se täyttää yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset ja että sitä tarjotaan riittävästi ja riittävän usein hoitopäivän pituudesta riippuen. Kaikki lapsen lähipiiriin kuuluvat aikuiset toimivat kasvatuskumppaneina ja roolimalleina lasten ruokakasvatuksessa.

Päiväkodissa tarjottavat ateriat

Ravitsemussuositusten mukaan päivähoidossa olevalle lapselle tarjotaan ne ateriat ja välipalat, jotka normaalisti kuuluvat kyseiseen ajankohtaan, esimerkiksi aamupala, lounas ja välipala. Vuoropäivähoidossa tarjotaan lisäksi päivällinen ja iltapala. Kokopäivähoidossa ateriat kattavat noin kaksi kolmasosaa ja osapäivähoidossa yhden kolmasosan lapsen päivittäisestä energiantarpeesta.

Ravitsemuskäsikirja tai kirjalliset linjaukset hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen

Ruokapalvelulla tulisi olla käytössä ravitsemuskäsikirja tai kirjalliset linjaukset hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen, joka sisältää tietoa ja ohjeita päiväkotiruokailun periaatteista sekä lasten ravitsemuksen erityispiirteistä, kuten esimerkiksi

  • ruoka-aineiden turvallisen käytön ohjeet ja raja-arvot sekä lapsilta kielletyt raaka-aineet (www.evira.fi)
  • suolaton ruoka alle 1-vuotiaille, muille mahdollisimman niukka suolansaanti, esimerkiksi tarjoamalla pienemmille lapsille puuroa leivän sijaan
  • sokerin, rasvan ja kuiden saantisuositukset
  • lasten makumieltymykset ja syömään oppimisen tavoitteet, lapsilähtöinen ruokalista
  • välipalatarjonnan laatu
  • vanhemmille tiedottaminen ruokalistasta kotien ruokalistasuunnittelun vuoksi
  • ruokalistakierto, joka huomioi lapsen eri ikäkausien ruokaoppimisen valmiudet ja ruokalajien riittävän tiheän toistumisen (suositus enintään 5 viikon kiertävä ruokalista)
  • erityisruokavalioiden toteuttaminen voimassa olevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti yhteistyössä huoltajien kanssa (esimerkiksi Käypä hoito -suositus ja Kansallisen allergianohjelman suositukset allergiaruokavalioiden toteuttamisesta)

Terveyttä ja iloa ruuasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus, 1/2018)

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+