Diplomin hakeminen

Makuaakkoset-diplomi® on Ammattikeittiöosaajat ry:n päiväkodille myöntämä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Päiväkoti voi saada diplomin, jos se täyttää diplomin myöntämiseen vaadittavat kriteerit.

Katso Makuaakkoset-diplomista innostava esittelyvideo ja PowerPoint-esitys, jossa on kuvattu tiivistetysti diplomin hakeminen

Makuaakkoset-diplomi ja sen hakeminen ”pähkinän kuoressa” -esitys

Diplomin myöntämisperusteet

  • Diplomin hakija on Suomessa toimiva kunnallinen tai yksityinen päiväkoti.
  • Ruokapalvelutuottajana toimii joko julkinen tai yksityinen organisaatio.
  • Diplomin hakevat yhteistyössä päiväkoti ja päiväkotiruokailusta vastaava ruokapalveluntuottaja.
  • Hae diplomia -kyselytesti suoritetaan onnistuneesti, kun 85 % kyllä-vastauksista toteutuu.
  • Makuaakkoset-diplomi haetaan päiväkotikohtaisesti.
  • Makuaakkoset-diplomi on voimassa kolme vuotta sen suorittamisesta.
  • Se tulee uusia aiemmin, mikäli ruokapalveluiden tuottaja vaihtuu.


Hakuprosessin käynnistäminen ja suorituksen harjoitteleminen

Diplomin hakeminen aloitetaan palaverilla, jossa ovat mukana ainakin päiväkodin ruokapalveluista vastaava esimies/ruokapalvelutyöntekijä ja päiväkodin johtaja. Tavoitteena on, että työryhmässä on mahdollisimman laaja edustus. Yhteistyöryhmään kutsutaan mahdollisuuksien mukaan myös kasvatushenkilöstön, terveydenhoidon ja vanhempien/huoltajien edustus.

Makuaakkoset-diplomin kysymyssarjan (kriteeristö) perusteella tarkastellaan itsearvioiden, miten päiväkotiruokailun eri osa-alueet toteutuvat päiväkodin omassa toiminnassa. Harjoittele kysymyksiä -osio sisältää täysin samat kysymykset kuin varsinainen Hae diplomia -osio. Kysymyssarjan voi myös tulostaa asialistaksi palaveriin tai näyttää tietokoneella, Makuaakkoset-diplomin kysymyssarja (neljä sivua, pdf).

Diplomihaun tavoitteena on auttaa huomaamaan niin onnistumiset kuin mahdolliset kehittämistä edellyttävät asiat sekä lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Diplomin kysymyssarjaa voi käyttää apuna oman toiminnan tarkastelussa ja sen vertaamisessa suositusten mukaiseen toimintaan ja hyviin käytäntöihin. Vinkkejä ja tukea päiväotiruokailun kehittämiseksi saat diplomisivuston tukimateriaalista.

Diplomin suorittaminen

Diplomin varsinainen hakeminen/suorittaminen tehdään Hae diplomia -osiossa. Diplomia haettaessa vastataan diplomin kysymyssarjaan (kriteeristöön),  joka sisältää 45 kysymystä kouluruokailun eri osa-alueista. Kysymykset ovat muodoltaan kyllä/ei -väittämiä. Vastaaminen perustuu itsearviointiin.

Diplomin kyselytesti suoritetaan onnistuneesti, kun 85 % kyllä-vastauksista toteutuu. Onnistuneen testisuorituksen jälkeen tulee ilmoitus sen läpäisemisestä. Lisäksi pyydetään täyttämään yhteystietolomake, jossa tiedustellaan päiväkodin ja ruokapalveluntuottajan yhteystiedot ja laskutusosoite. Ennen diplomin suorittamista kannattaa tarkistaa, että kaikki yhteystietolomakkeessa mainitut kohdat on tiedossa.

Diplomin toimitus päiväkodille

Päiväkodille toimitetaan painossa painettu A4-kokoinen diplomi noin kuukauden kuluttua sen suorittamisesta. Makuaakkoset-diplomi lähetetään päiväkodin johtajalle (yleisnimikkeenä käytetään päiväkodin johtaja – ei henkilön nimeä) päiväkodin osoitteeseen. Jos toimituksella on kiire, voi toimitusajankohdasta sopia, katso yhteystiedot.

Makuaakkoset-diplomin -banneri

Makuaakkoset-diplomin suorittaneet päiväkodit ja ruokapalvelut saavat diplomin lisäksi käyttää viestinnässään Makuaakkoset-diplomin graafista tunnusta ja nettibannereita. Tiedostot on ladatavissa aineistopankista.

Makuaakkoset 300x200, jpgSmakalfabetet 300x200, jpg

Diplomin hinta

Katso Katso voimassa oleva hinnasto.

Toivottavasti kiinnostuit Makuaakkoset-diplomin hakemisesta

Annamme mielellämme lisätietoa. Ota yhteyttä tarpeen mukaan. Katso yhteystiedot.

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+