Diplomin hakeminen

Makuaakkoset-diplomi® on Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämä päiväkotikohtainen tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Päiväkoti voi saada diplomin, jos se täyttää diplomin myöntämiseen vaadittavat kriteerit.

Diplomin myöntämisperusteet:

  • Diplomin hakijana on joko kunnallinen tai yksityinen päiväkoti.
    Makuaakkoset-diplomia voivat hakea kaikki yksityiset ja kunnalliset päiväkodit yhteistyössä päiväkotiruokailusta vastaavan ruokapalveluntuottajan kanssa. Ruokapalvelutuottaja voi olla julkinen tai yksityinen organisaatio.
  • Diplomin haku tehdään yhteistyössä päiväkotiruokailusta vastaavan ruokapalveluntuottajan kanssa.
    Diplomia tulee hakea päiväkodille ruokapalveluntuottajan ja varhaiskasvatuksen edustajien kanssa yhteistyössä.
  • Makuaakkoset-diplomin Hae diplomia -kyselytesti suoritetaan onnistuneesti (85 % kyllä-vastauksista toteutuu).
    Diplomia haetaan vastaamalla makuaakkosetdiplomi.fi -sivuilla olevaan Hae diplomia -kyselytestiin, joka sisältää 45 kysymystä päiväkotiruokailun osa-alueista. Kysymykset ovat muodoltaan kyllä/ei –väittämiä ja vastaaminen perustuu itsearviointiin.

 

Hakuprosessin käynnistäminen

Diplomin haku kannattaa aloittaa yhteisellä palaverilla, jossa ovat mukana ruokapalvelun ja päiväkodin edustajat.

Päiväkodin osalta hausta vastaa päiväkodin johtaja ja ruokapalvelujen osalta päiväkodin ruokapalveluvastaava, -esimies tai -päällikkö. On suositeltavaa, että yhteistyöhön osallistuu myös laajemmin päiväkodin kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstöä. Halutessa mukaan voidaan kutsua myös esimerkiksi vanhempaintoimikunnan edustaja ja terveydenhoitaja.

Palaverin tarkoituksena on käydä läpi yhteistyössä päiväkotiruokailun toteutumista diplomin kysymyssarjan perusteella. Keskustelussa voidaan pohtia olemassa olevia käytäntöjä ja saada ideoita toiminnan kehittämiseksi sekä yhteistyön parantamiseksi. Diplomin kysymyssarjaa voi käyttää myös apuna oman toiminnan tarkastelussa ja sen vertaamisessa suositusten mukaiseen toimintaan ja hyviin käytäntöihin.

Harjoittelu

Makuaakkoset-diplomin kriteereihin voi tutustua Harjoittele kysymyksiä -osiossa.  Se sisältää täysin samat kysymykset kuin varsinainen diplomin hakuosio. Kysymyksiä voi harjoitella niin monta kertaa kuin haluaa, sillä harjoitteluosioon ei tarvita rekisteröitymistä.

Makuaakkoset-diplomin kysymyssarja (pdf) -tulostusversiosta voi kysymykset tulostaa asialistaksi palaveriin, jos käytettävissä ei ole tietokonetta tai tabletteja.

Hakeminen

Kun diplomia halutaan hakea, vastataan kysymyssarjaan Hae diplomia -osiossa. Jos testin suorittaa onnistuneesti, tulee testin päätteeksi ilmoitus sen läpäisemisestä. Lisäksi pyydetään täyttämään yhteystietolomake, jossa tiedustellaan päiväkodin ja ruokapalveluntuottajan yhteystietoja.

Diplomin toimitus

Päiväkodille toimitetaan A4-kokoinen diplomin noin kuukauden kuluttua diplomin suorittamisesta. Jos toimituksella on kiire, voi toimitusajankohdasta sopia, katso yhteystiedot.

Makuaakkoset-diplomi on voimassa kolme vuotta sen saamisesta alkaen, mutta se on uusittava jo aiemmin, mikäli ruokapalveluiden tuottaja vaihtuu.

Makuaakkoset-diplomin banneri
Makuaakkoset-diplomin suorittaneet päiväkodit ja ruokapalvelut saavat diplomin lisäksi käyttää viestinnässään Makuaakkoset-diplomin graafista tunnusta ja nettibannereita. Tiedostot on ladatavissa aineistopankista.

Makuaakkoset 300x200, jpgSmakalfabetet 300x200, jpg

 

 

Hinta
Katso voimassa oleva hinnasto.

Kiinnostuitko diplomista?
Annamme mielellämme lisätietoa, katso yhteystiedot.

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+