Pilke päiväkodit suorittivat ensimmäiset Makuaakkoset-diplomit

Taikamaa, Taikavuori, Merituuli ja Kissankulma ovat suorittaneet Pilke päiväkodeista ensimmäisinä Makuaakkoset-diplomit. Ammattikeittiöosaajien projektikoordinaattori Päivi Jämsén luovutti diplomit päiväkotien edustajille Pilke päiväkotien elokuisilla esimiespäivillä.

Makuaakkoset-diplomin suorittaminen tukee päiväkotiruokailun kehittämistä

Pilke päiväkotien projektijohtaja Marja Saarinen näkee Makuaakkoset-diplomin hyvänä työkaluna kehittää päiväkotiruokailua. ”Meillä on tavoitteena, että lasten ruuan terveellisyyteen, monipuolisuuteen ja varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota. Makuaakkoset-diplomin suorittaminen aktivoi kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstöä ruokailuun liittyvissä asioissa. Kannustamme kaikkia päiväkotejamme Makuaakkoset-diplomin suorittamiseen.”

Marja Saarinen pitää tärkeänä sitä, että lapsia kannustetaan maistamaan erilaisia makuja ilman pakkoa. ”Suomalaiseen kasvatusperinteeseen kuuluu valitettavasti vieläkin se, että syömisestä tehdään helposti valtataistelu lapsen ja aikuisen välillä. Peräänkuulutan hyvien tapojen opettamista ja ruokailutilanteiden leppoisuutta. On myös tärkeää, että sokerin käytön rajoittamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Samoin siihen, että ruoka maistuu, vaikka suolaa käytetäänkin vähemmän. Tässä ruokapalveluilla on tärkeä rooli. Makuaakkoset-diplomin suorittaminen kannustaa kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstöä yhteistyössä kehittämään varhaiskasvatusikäisten ruokailua ja ruokakasvatusta.”

Makuaakkoset 300x100, jpg

Mikä Makuaakkoset-diplomi on?

Makuaakkoset-diplomin® suorittaminen kannustaa päiväkoteja ja ruokapalvelua edistämään ruokakasvatusta, moniammatillista yhteistyötä sekä ravitsemussuositusten mukaisen ruokailun toteutumista. Diplomia haettaessa on huomattu, missä on jo onnistuttu ja innostuttu entisestään kehittämään pikkuasiakkaiden ruokailoa ja lasten osallistamista ruokailutilanteessa.  Diplomin myötä on myös kokeiltu erilaisia tapoja tutustua uusiin makuihin. Lisäksi on arvoitu palvelusopimuksen mukaisen laadun toteutumista päiväkotiruokailussa.

etusivu_makuaakkosetdiplomi_amko_w2000_lisäraj (1 of 7)http---www.tomisetala.comamko_makuaakkosetdiplomi__raj_w2000_tomisetala.com (80 of 114)http---www.tomisetala.com

Nyt Makuaakkoset-diplomia hakemaan!

Makuaakkoset-diplomi on itsearviointiin perustuva kehittämistyökalu päiväkotilasten ruokailusta ja ruokakasvatuksesta vastaavalle varhaiskasvatushenkilöstölle ja ruokapalvelulle. Tunnustus myönnetään ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä päiväkotikohtaisesti.

amko_makuaakkosetdiplomi__raj_w2000_tomisetala.com (38 of 114)http---www.tomisetala.com

Miten kannattaa aloittaa?

Perustakaa ensin Makuaakkoset-diplomi -työryhmä, johon kutsutaan koolle edustajia päiväkodin kasvatushenkilöstöstä, ruokapalvelusta sekä mahdollisesti lasten huoltajista. Klikatkaa sitten makuaakkoset.fi -sivustolle ja keskustelkaa yhdessä annetuista teemoista.

makuaakkoset.fi -sivustolta löydät kaiken tarvittavan tiedon

Makuaakkoset-diplomi suoritetaan osoitteessa makuaakkoset.fi -sivuston Hae diplomia -osiossa vastaamalla 45 kyllä/ei-väittämään. Sivustolta löydät selkeät ohjeet diplomin hakemisesta, taustatietoa kysymysten aihepiireistä ja tarinoita diplomipäiväkodeista. Diplomin hinta on 95 €/kolme vuotta (alv 0 %) ja sen voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Diplomi on hyvä toimintamalli uuden varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen jalkauttamiseen

Tammikuussa 2018 ilmestyi uusi Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (VRN, THL, OPH, 2018). Makuaakkoset-diplomi on nostettu suosituksessa esille hyvänä arviointi- ja kehittämistyökaluna.

Toivottavasti innostuitte asiasta. Annamme mielellämme lisätietoa.

Projektikoordinaattori Päivi Jämsén, paivi.jamsen@amko.fi, 050 339 6844
Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala, marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957

Kuvat: Diplomien luovutus: Nico Silenius, Pilke päiväkodit, iltapäiväkerhotoiminnan johtaja. Päiväkotikuvat: Tomi Setälä
Teksti: Päivi Jämsén, Ammattikeittiöosaajat ry

Jaa sosiaalisessa mediassaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+