Tiedotteet &
mediassa

Makuaakkoset-diplomi

amko_makuaakkosetdiplomi__raj_w2000_tomisetala.com (65 of 114)http---www.tomisetala.com

Makuaakkoset-diplomi

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.   Makuaakkoset-diplomi on jatkumo Ammattikeittiöosaajien 2013 lanseeraamalle Kouluruokadiplomille. Diplomimallit tukevat kansallisten ravitsemussuositusten jalkauttamista ja…

Lue lisää »

Ajankohtaista

Ruokalasta makumaaksi

Päiväkoti- ja kouluruokailu ei ole vain ruokaa lautasella vaan kokonaisuus, jossa viihtyisällä ruokailutilalla ja kehittävillä keskusteluilla on tärkeä sija.
Opintosuunnitelma edellyttää, että niin päiväkotilapsia kuin ala- ja yläkoululaisia osallistetaan...

Ajankohtaiset »